Utgivna kort - aktuella versioner

Klicka på respektive kort i listan nedan så får du se en översiktlig bild av kortet samt ett utsnitt i hög upplösning. Det finns även grafiska översikter där utgivna kort är markerade och "klickbara". Vill du ha en översikt med samtliga av Hydrographicas specialsjökort kan du ladda ner en sådan i PDF-format här.

Tabellen nedan är gjord så att den som vill kan skriva ut sidan och markera de kort man innehar.
 

Utgivna kort Vättern:

Senaste tryckta utgåva:

Dessa har jag:

Kort nr.:

121-01/02

Norra Vätterns skärgård

2008

 
       

Utgivna kort Vänern:

Senaste tryckta utgåva:

Kort nr.:

132-01

Värmlandsskärgården

2014

 
       

133-01

Läckö

2012

 

133-02

Billingsön

2013

 

133-03

Naven

2013

 

133-10

Brommö

2016

 
       

Utgivna kort Stockholms skärgård:

Senaste tryckta utgåva:

Dessa har jag:

Kort nr.:

611-01

Håkanskär - Vattungarna

2004

 

611-02

Söderarm

2010

 

611-03

Söderarms västra skärgård

2005

 

611-04

Rammskär

2007

 

611-05

Arholma norra

2015

 

611-06

Arholma södra

2015

 

612-01

Själbottna

2008

 

612-02

Östra Lagnö

2008

 

612-03

Husarö

2008

 

612-04

Finnhamn

2008

 

612-05

Träskö Storö

2010

 

613-01

Rödlöga

2017

 

613-02

Norrpada

2013

 

613-03

Rödlöga Storskär

2002

 

613-04

Röder

2005

 

613-05

Ängskär - In-Fredel

2013

 

613-061 / 613-062

Lökharan / Skarv

2016

 

613-07

Lygna

2016

 

613-08

Ut-Fredel

2013

 

613-09

Kallskär

2013

 

613-10

Svenska Högarna

2003

 

613-11

Stora Nassa

2017

 

613-12

Gillöga

2017

 

613-13 / 613-14

Björkskär / Lilla Nassa

2016

 

615-01

Östra Möjaskärgården

2004

 

615-02

Bockö - Storö

2007

 

615-03

Brändö - Ramsmorön

2007

 

615-04

Norra Stavsudda

2009

 

615-05

Södra Stavsudda

2009

 

615-06

Lådna

2010

 

615-12

Munkö

2015

 

615-13

Runmarö Vidskären

2014

 

615-14

Rågskär

2014

 

615-15

Bullerö

2015

 

616-01

Hamnskär - Ormskär

2006

 

616-02

Långviksskär - Hallskär

2017

 

616-03

Biskopsö - Finnskär

2006

 

616-04

Huvudskär

2004

 

616-05

Gillinge

2006

 

616-06 / 616-07

Villinge / Norsten

2006

 

616-08

Norra Fjärdlång

2010

 

616-09

Södra Fjärdlång

2010

 

616-10 / 616-11

Jungfruskär / Skeppskobben

2012

 

HG615 Mellan

Stockholms mellanskärgård

2019

 

HG616 Södra

Stockholms södra skärgård

2018

 
   

Utgivna kort Sörmlands skärgård:

Senaste tryckta utgåva:

Dessa har jag:

Kort nr.:

617-01

Sörmlandsskärgården

2017

 
       

Utgivna kort S:t Anna skärgård:

Senaste tryckta utgåva:

Dessa har jag:

Kort nr.:

622-01

Kopparholmarna

2007

 

622-02

Aspöja

2006

 

622-03

Marön

2007

 

622-04

Horvelsö

2006

 

622-05

Risö - Kallsö

2007

 

622-06

Hafjärden

2006

 

622-07

Stora Tallskär

2007

 

622-08

Missjö

2006

 

622-09

Vänsö - Tyrislöt

2007

 

Utgivna kort Gryts skärgård:

Senaste tryckta utgåva:

Kort nr.:

622-10

Södra Finnö

2010

 

622-11

Väggö

2010

 

622-12

Gräsmarö

2010

 

622-13

Harstena

2010

 

622-14

Birkskär

2010

 

622-15 / 622-16

Orren / Snäckevarp

2012

 

622-17

Bondekrok

2012

 

622-18

Kråkmarö

2012

 

622-19 / 622-20

Grönsö / Gråbådarna

2012

 

622-21

Fyrudden

2013

 

622-22

Fångö

2013

 

622-23

Laxvarp

2012

 

622-24

Häradskär

2013

 

622-25

Hummelviksfjärden

2013

 

Utgivna kort Blekinge:

Senaste tryckta utgåva:

Kort nr.:

822-01

Tärnö

2007

 

822-02

Matvik

2007

 

822-03

Spjutsö

2012

 

822-04

Tjärö - Järnavik

2012

 

Utgivna kort Västkusten:

Senaste tryckta utgåva:

Dessa har jag:

Kort nr.:

923-01

Hallands Väderö

2006

 
       

932-01

Härmanö

2011

 

932-02

Vallerö - Saltö

2011

 

932-03

Käringön - Måseskär

2011

 

932-04

Kråksundsgap

2011

 

932-05

Mollösund

2011

 
       

935-01

Koster NV

2009

 

935-02

Koster NO

2009

 

935-03

Koster SV

2009

 

935-04

Koster SO

2009

 
       

Utgivna översiktskort:

Senaste tryckta utgåva:

Dessa har jag:

Kort nr.:

HG 11

Översiktskort Mälaren -
skala 1:100 000

2015

 

HG 61

Översiktskort Stockholms skärgård - 1:100 000

2016

 

HG 62

Översiktskort Ostkusten -
1:100 000

2017

 

HG 93

Översiktskort Bohuslän -
1:100 000

2019

 
     
     

 

  Senast uppdaterad 2019-02-21