Hydrographicas nyheter  2020

 

I år har vi för (första gången!) inga nya sjökort att presentera, men vi har inte varit sysslolösa för det!

Våra medarbetare Ann och Torbjörn Ardebrant har för Skagerraks forlags räkning tagit fram en helt omarbetad utgåva av "Hamnguiden 9" - läs mer om det nedan. Övriga medarbetare jobbar med att färdigställa de nya specialbåtsportkorten i A3-format över Stockholms skärgård, plus lite andra spännande projekt...

Hamnguiden 9
Vänern och Vättern
Göta älv - Dalslands kanal - Göta kanal

Det har publicerats flera hamnböcker för fritidsbåtar över Vänern, Vättern och kanalerna, men ingen så fullmatad och komplett som denna. I Hamnguiden 9 beskrivs kända och mindre kända naturhamnar, här ges tips om leder och färdvägar. Samtliga gästhamnar samt både kända och okända naturhamnar finns med i boken. Varje hamn presenteras med flygfoton, kartor och i ord.

I denna nya och helt omarbetade utgåva av boken finns Hydrographicas unika och uppskattade Hamnguidekartor för alla hamnar som presenteras. Varje hamn har inför publiceringen sjömätts och kontrollerats på plats för att informationen skall vara så aktuell som möjligt. I boken beskrivs 255 natur- och gästhamnar och Hydrographicas detaljrika Hamnguidekartor visar massor med nyttiga fakta om hamnförhållandena både under vatten och på land. I bokens inledning ges läsaren en värdefull introduktion till respektive farvatten med förslag på olika rutter och besöksmål, samt information om farvattnets väder- och vattenståndsförhållanden. I kanalavsnitten finns dessutom praktiska tips om slussning med mera i respektive kanalsystem.

Hydrographica-medarbetarna och Vänerseglarna Ann och Torbjörn Ardebrant från Karlstad har framställt alla kartor och författat samtliga texter i Hamnguiden 9.

Du kan bläddra bland några provsidor ur boken här:
https://www.flipsnack.com/skagerrak/hg9-pageflip/full-view.html
 

Vi jobbar på!

Förra året kom det andra spiralbundna A3-specialbåtsportkortet i Stockholms skärgård -  "Stockholms mellanskärgård Lådna-Husaröleden-Möja”.
Vi jobbar nu på med att färdigställa de två sista A3-specialbåtsportkorten över Stockholms ytterskärgård, och den första delen över norra ytterskärgården planeras att ges ut våren 2021. Den avslutande delen med södra ytterskärgården planeras till 2022. I dessa områden är det stora områden som behöver sjömätas för att binda samman de tidigare 10 000-delarna i området, därför dröjer det ytterligare ett år innan nästa A3-mapp ges ut. De tidigare 10 000-delarna i ytterskärgården kommer att uppdateras och utökas med nya områden, och de stora fjärdarna kommer att redovisas i skala 1:25 000. Ett stort projekt som tar sin tid, men den som väntar på något gott...
 

Elektroniska sjökort -
Nytt licensavtal med Seapilot!

Nu kan vi glädja många med att vi alldeles nyligen har slutit ett nytt avtal med Seapilot AB som nu kommer att integrera våra sjökortsdata i sin populära app "Seapilot" igen.
Man arbetar nu med att integrera våra data så att allt är färdigt i god tid innan båtsäsongen drar igång. Mer information finns på Seapilots hemsida och "där appar finns"
Förra året lanserades våra data i appen Eniro på Sjön, många har upptäckt att kartografin i den appen ligger mycket nära de tryckta sjökortens utseende, vilket uppskattas av många.
Garmin och Navionics jobbar numera under samma tak, det innebär att även om de digitala sjökortsprodukterna säljs under olika varumärken är de producerade av Navionics.
Och från Navico levereras elektroniska sjökort under varumärket C-map.

Alla ovanstående leverantörer har Hydrographica nu avtal med och därmed finns våra sjökortsdata tillgängliga för de allra flesta plattformar. Roligt tycker vi!
 

Sista året för BSB-formatet!
Rasterkortsformatet BSB är på väg att försvinna från marknaden, och 2020 är sista året som man kan köpa och uppdatera sina BSB-sjökort från oss.
Idag finns ingen enkel och bra distributionskanal för BSB-sjökort och alternativen på surfplattor har blivit fler och bättre.
 

 


Senast uppdaterad 2020-03-18