Beställning av specialsjökort från Hydrographica

Vi bekräftar normalt din beställning med ett personligt e-postmeddelande inom två arbetsdagar, får du inte något sådant, kontakta oss igen. Om du av någon anledning inte kan beställa via beställningsformuläret går det lika bra att skicka ett vanligt mail till order(BYTUT)hydrographica.se  (Ersätt "BYTUT" med "@" i ditt e-postprogram.)
Under sommaren fältarbetar vi varvat med semester så leveranstiden kan bli upp till en vecka under denna period. Har du bråttom hänvisar vi till våra återförsäljare, våra kort finns i de flesta båtsportbutiker och bokhandlar.


Beställare och licensinnehavare (leverans och faktureringsadress):

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr.:

Postadress:

Telefon:

E-post:

Licensnr.:

(Fylls i av tidigare licensinnehavare, i samband med beställning av BSB-kort.)

Transans-användare (gäller enbart BSB-kort, som specialanpassas)

Faktureringsadress, om annan än ovan:

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr.:

Postadress:


Markera nedan vilka sjökort du vill ha.

Sörmlandsskärgården | Sankt Annas skärgård | Gryts skärgård | Blekinge
 Västkusten | Vättern och Vänern
| Gävle | Piteå

Böcker - Genvägsboken, med flera

Klickar du i "Uppdatering" innebär det att du beställer rättade BSB-filer för dina tidigare bsb-paket vilket
kostar 100 kr, samt komplettering med nya kort i paketet -  80 kr för varje tillkommande nytt kort.
Besked om din exakta kostnad kan du få via order(BYTUT)hydrographica.se 
(Ersätt "BYTUT" med
"@" i ditt e-postprogram.)

Information om uppdateringar och hur dina beställda produkter levereras hittar du här.
 

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Översiktskort (1:100 000)

     

Kort nr.:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

HG 11 Översiktskort Mälaren - vikt till A4

250 kr inkl porto

200 kr

 

HG 11 Översiktskort Mälaren - ovikt A1

280 kr inkl porto      

HG 61 Översiktskort Stockholms skärgård - vikt till A4

250 kr inkl porto

200 kr

100 kr

HG 61 Översiktskort Stockholms skärgård - ovikt A1

280 kr inkl porto      

HG 62 Översiktskort Ostkusten - vikt till A4 Nyhet 2017

250 kr inkl porto      

HG 62 Översiktskort Ostkusten - ovikt A1 Nyhet 2017

280 kr inkl porto      

Specialsjökort (1:10 000)

     

Stockholms skärgård:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Stockholms norra skärgård CI (10st)

1400 kr

800 kr (paketpris)

Stockholms mellersta skärgård, inre delen DI (11st)

1540 kr

880 kr (paketpris)

Stockholms mellersta skärgård, yttre delen EK (9st)

1260 kr

720 kr (paketpris)

Stockholms södra skärgård FL (13st)

Nytt båtsportkort kommer mars 2018

 

Stockholms norra skärgård:

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Kort nr.:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

611-01 Håkanskär - Vattungarna

 

140 kr

135 kr

611-02 Söderarm

 

140 kr

135 kr

611-03 Söderarms västra skärgård

 

140 kr

135 kr

611-04 Rammskär

 

140 kr

135 kr

611-05 Arholma norra

 

140 kr

135 kr

611-06 Arholma södra

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

613-01 Rödlöga

Ny edition 2017

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

613-02 Norrpada

 

140 kr

135 kr 

613-03 Rödlöga - Storskär

 

140 kr

135 kr

613-04 Röder

 

140 kr

135 kr  


Stockholms mellersta skärgård, inre delen:

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

612-01 Själbottna

 

140 kr

135 kr 

612-02 Östra Lagnö

 

140 kr

135 kr  

612-03 Husarö

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

612-04 Finnhamn

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

612-05 Träskö Storö

 

140 kr

135 kr 

615-01 Östra Möjaskärgården

 

140 kr

135 kr

615-02 Bockö - Storö

 

140 kr

135 kr 

615-03 Brändö - Ramsmorön

 

140 kr

135 kr 

615-04 Norra Stavsudda

 

140 kr

135 kr  

615-05 Södra Stavsudda

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

615-06 Lådna

 

140 kr

135 kr 


Stockholms mellersta skärgård, yttre delen:

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

613-05 Ängskär - In-Fredel

 

140 kr

135 kr 

613-061 / -062 Lökharan / Skarv

 

140 kr

135 kr 

613-07 Lygna

 

140 kr

135 kr 

613-08 Ut-Fredel

 

140 kr

135 kr 

613-09 Kallskär

 

140 kr

135 kr   

613-10 Svenska Högarna

 

140 kr

135 kr

613-11 Stora Nassa

Ny edition 2017

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

613-12 Gillöga

Ny edition 2017

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

613-13 / -14 Björkskär / Lilla Nassa

 

140 kr

135 kr   


Stockholms södra skärgård:

615-12 Munkö

I mars 2018 kommer ett helt nytt "Specialbåtsportkort" i A3-format innehållande samtliga kort i Stockholms södra skärgård. De tidigare separata korten kommer inte att rättas eller ges ut i nya utgåvor.


Vill du ändå köpa något av de separata korten, skriv det i meddelanderutan längre ned på denna sida, eller skicka oss ett separat e-postmeddelande.

 

615-13 Runmarö Vidskären

615-14 Rågskär

615-15 Bullerö

616-01 Hamnskär - Ormskär

616-02 Långviksskär - Hallskär

616-03 Biskopsö - Finnskär

616-04 Huvudskär

616-05 Gillinge

616-06 / -07 Villinge / Norsten

616-08 Norra Fjärdlång

616-09 Södra Fjärdlång

616-10 / -11 Jungfruskär / Skeppskobben


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Sörmlandsskärgården:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

617-01 Sörmlandsskärgården HA
 (16 sidigt båtsportkort i A3-format)

Nyhet 2017

580 kr + porto 50 kr

480 kr 

 

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

S:t Annas skärgård:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Samtliga utgivna kort (23st)  S:t Anna och Gryts skärgårdar

2600 kr (paketpris)

     

Samtliga utgivna kort (9st)  S:t Anna skärgård JK

1260 kr

720 kr (paketpris)


Kort nr.:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

622-01 Kopparholmarna

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

622-02 Aspöja

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

622-03 Marön

 

140 kr

135 kr 

622-04 Horvelsö

 

140 kr

135 kr 

622-05 Risö - Kallsö

 

140 kr

135 kr  

622-06 Hafjärden

 

140 kr

135 kr   

622-07 Stora Tallskär

 

140 kr

135 kr 

622-08 Missjö

 

140 kr

135 kr 

622-09 Vänsö - Tyrislöt

 

140 kr

135 kr  


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Gryts skärgård:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Samtliga utgivna kort (14st)  Gryts skärgård KF

1960 kr

1120 kr (paketpris)


Kort nr.:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

622-10 Södra Finnö

 

140 kr

135 kr

622-11 Väggö

 

140 kr

135 kr 

622-12 Gräsmarö

 

140 kr

135 kr 

622-13 Harstena

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

622-14 Birkskär

 

140 kr

135 kr 

622-15 / - 16 Orren / Snäckevarp

 

140 kr

135 kr 

622-17 Bondekrok

 

140 kr

135 kr 

622-18 Kråkmarö

 

140 kr

135 kr 

622-19 / -20 Grönsö / Gråbådarna

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

622-21 Fyrudden

 

140 kr

135 kr 

622-22 Fångö

 

140 kr

135 kr 

622-23 Laxvarp

 

140 kr

135 kr 

622-24 Häradskär

 

140 kr

135 kr

622-25 Hummelviksfjärden

 

140 kr

135 kr


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Blekinge:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Samtliga utgivna kort (4 st) i Blekinge skärgård NF

560 kr

320 kr (paketpris)

822-01 Tärnö

 

140 kr

135 kr   

822-02 Matvik

 

140 kr

135 kr   

822-03 Spjutsö

 

140 kr

135 kr   

822-04 Tjärö - Järnavik

 

140 kr

135 kr


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Västkusten:  

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

 


Hallands Väderö:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

923-01 Hallands Väderö

140 kr

80 kr 


Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Västkusten, norra delen RE (4 st)

560 kr

320 kr (paketpris)

935-01 Koster NV

 

140 kr

135 kr 

935-02 Koster NO

 

140 kr

135 kr 

935-03 Koster SV

 

140 kr

135 kr 

935-04 Koster SO

 

140 kr

135 kr 


Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Västkusten, södra delen SD (5 st)

700 kr

400 kr (paketpris)

932-01 Härmanö

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

932-02 Vallerö - Saltö

 

140 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2017

932-03 Käringön - Måseskär

140 kr

135 kr 

932-04 Kråksundsgap

 

140 kr

135 kr 

932-05 Mollösund

 

140 kr

135 kr   BSB-kort uppdaterat 2017


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Norra Vättern:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

121-01 / -02 Norra Vätterns skärgård VD
(Skala 1:15 000, skickas i vikt A4-format)

275 kr

250 kr  BSB-kort uppdaterat 2017


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Vänern:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

132-01 Värmlandsskärgården WC
 (12 sidigt båtsportkort i A3-format)

 

430 kr + porto 50 kr

320 kr 


Ekens skärgård XE (4st)

  Antal:  

320 kr

133-01 Läckö

 

140 kr

135 kr 

133-02 Billingsön

 

140 kr

135 kr

133-03 Naven

 

140 kr

135 kr

133-10 Brommö

 

140 kr

135 kr


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Glan:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

 

 

Glan
(Skala 1:25 000, skickas i vikt A4-format)

175 kr

     

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Gävle:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Båtsportkort över delar av Gästrikekusten

  Slutsålt, eventuellt ny utgåva 2018

240 kr  BSB-kort uppdaterat 2017


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Piteå:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

415-01 Piteå

 

200 kr

160 kr


Böcker

Antal:      

Hydrographicas Genvägar i Stockholms skärgård

432 kr inkl. porto

Portokostnaden för böcker beräknas manuellt då vi mottar beställningen och totalsumman nedan kan komma att skilja jämfört med din faktura.

Med floran i båten

 

120 kr inkl. porto

Sven Barthel på Sillö

 

190 kr inkl. porto

Från 10 år med Vindfält

 

90 kr inkl. porto


BSB-leverans:  

 
Jag vill ha mina ovan beställda sjökort levererade på en CD och får då betala 75 kr i expedieringsavgift för detta. Faktura levereras tillsammans med CD:n.

75 kr

     
Jag laddar själv ner de beställda paketen (OBS! Endast hela paket går att ladda ner!) och vill ha registreringsnyckel och faktura skickad till min e-postadress.
(När du laddat ner dina paket avslutar du din beställning genom att klicka på "Skicka" längst ner på denna sida.)
Ladda ner sjökortspaket här (öppnas i nytt fönster).

0 kr


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

kr

kr   

Totalt inkl. porto:

kr

kr   


Beställer du utanför Sverige? Då bekräftar vi din beställning och bifogar en faktura, och skickar dina varor så snart vi fått in pengarna på vårt konto.


  • Tidigare licensinnehavare som kompletterar sitt innehav till ett eller flera av de nya "paketen" betalar bara 80 kr per tillkommande kort. Innehåller paketet rättade kort tillkommer 100 kr oavsett hur många kort som rättats.

  • Hydrographica har uppgifterna om ditt innehav, och ser till att du får rätt uppgradering om du bara har licens på en del av korten. Rättelserna levereras i form av helt nya uppdaterade kort på CD eller via e-post om du valt det.


Papperskorten levereras förpackade ovikta i papprör (undantaget sjk HG 61 Översiktskort Stockholms skärgård, vikt till A4  och 121-01 / -02 Norra Vättern), tillsammans med fakturan. Digitala BSB-kort på CD levereras i separat försändelse i papp, tillsammans med faktura. Har både papperskort och digitala BSB-kort beställts faktureras de gemensamt och fakturan levereras tillsammans med papperskorten.
Har enbart digitala BSB-kort levererats via e-post eller via nedladdning från hemsidan skickas fakturan som en PDF-fil med e-post.

Eftersom de digitala kartfilerna märks med användarens namn och licensnummer är det viktigt att korrekta användaruppgifter lämnas. Om korten t.ex. skall ges bort i gåva och användas av annan än beställaren ber vi Dig därför att fylla i användarens personuppgifter (namn, adress, e-post, tel.) i den stora textrutan nederst på denna sida. 
 

Som registrerad licensinnehavare av Hydrographicas BSB-kort erbjuds du varje vår att uppdatera dina digitala sjökort och erbjuds också att samtidigt beställa nyutgivna kort.
Erbjudandena skickas ut via e-post, det är därför viktigt att du uppger din e-postadress och ser till att hålla oss underrättade vid byte av adress. Vi kommer enbart att använda din e-postadress för den årliga informationen, och kommer inte att lämna den vidare.


Nedan kan du lämna meddelande och synpunkter till Hydrographica, 
t.ex. om korten skall levereras till någon annan adress än beställarens.

Senast uppdaterad 2017-11-29


 

Š Hydrographica
Oskarsvägen 29
172 76 Sundbyberg

 Saknar du menyn till vänster
så klicka nedan
www.hydrographica.se